2. kolo - Video z místa činu
Výslechy
Systém počítání bodů
2. kolo: Správné uvedení jména pachatele (jmen pachatelů) – 12 bodů + od 1 do 5 bodů za odůvodnění.

*Je-li správná odpověď 2 a více spolupachatelů, musí být uvedeni oba (všichni) pachatelé. Pokud nebyli uvedeni všichni pachatelé, získá tým pouze příslušný podíl z uvedeného počtu bodů.

Pokud je zároveň se správnými odpověďmi uvedeno jméno nevinného, pak se za každého nevinného odečítají 4 body.
Formulář №2
Podezřelí