CO JE MAD HEAD SHOW?
MAD HEAD SHOW je zábavná hra, kde proti sobě soupeří týmy v různých soutěžních kolech. Kola mohou být vizuálního či hudebního rázu, interaktivní s využitím projekce, znalostní, nebo dokonce i kreativní a tvůrčí (hand made). Mad Head Show není obyčejná kvízová hra, ale něco mnohem víc

Program Mad Head Show je k dispozici i online!
ONLINE teambuilding Mad Head Show
Jak to probíhá?

MAD HEAD SHOW

Nepostradatelnou součástí hry je humor založený na dialogu s hráči a hudební reakce.
Celou hrou vás tedy provází profesionální moderátor a DJ.
Jak vypadá program MAD HEAD SHOW v AKCI?
Pro úspěch ve hře nepotřebuje žádné encyklopedické či jiné speciální znalosti.
Mad Head Show je hra, kde proti sobě soupeří týmy v různých soutěžních kolech.
Moderátor vždy nejprve přečte zadání do mikrofonu (to se zároveň objeví i na projekci). Týmy následně odpovídají na otázky či plní úkoly současně.
U této hry se po většinu času sedí. Hráči jsou rozděleni do týmů po 4-8 lidech. Všichni hrají společně.
Hráči mají časový limit jedné minuty na to, aby odpověděli na zadanou otázku. Správnou odpověď napíšou na připravený papírek a odevzdají.
Máte další dotazy?
Kontaktujte nás

Emoce během hry – to je pro nás jedna z hlavních forem vděčnosti od našich zákazníků!
Objednávka doprovodného programu
Vyplňte vaše údaje a my vás budeme kontaktovat
Program
Datum
Jméno a příjmení
Název společnosti
Telefon
E-mail
Jak probíhá Mad Head Show Online?
Nejprve vás rozdělíme do týmů. Ve stanovený den a čas vás pozveme na online platformu, na které hra poběží. Na obrazovce vašeho počítače či televize uvidíte v průběhu hry živého moderátora a zároveň i otázky či úkoly, které musí tým plnit v časovém limitu.

Pokud se jednotliví členové týmu nemohou nacházet v jedné místnosti, lze komunikaci zprostředkovat přes video hovor. Využít můžete známé možnosti jako je aplikace Zoom, Facebook, Google videokonference atd.

V přestávkách mezi soutěžními koly Vám vždy ukážeme průběžné výsledky a zároveň zapojíme některé z hráčů do zábavných miniher, které mohou ostatní hráči rovněž sledovat online a bavit se tak i o pauze.

Tato forma firemní akce nevyžaduje žádné zvláštní výdaje, jako je stravování, pronájem prostor, DJ atd. Online Mad Head Show navíc není časově náročná a nabízí skvělou možnost jak propojit kanceláře z různých světových poboček do mezinárodní teambuilding akce.