3. kolo - Soudní expertiza
Systém počítání bodů
3. kolo: Správné uvedení jména pachatele (jmen pachatelů) – 10 bodů + od 1 do 5 bodů za odůvodnění.

*Je-li správná odpověď 2 a více spolupachatelů, musí být uvedeni oba (všichni) pachatelé. Pokud nebyli uvedeni všichni pachatelé, získá tým pouze příslušný podíl z uvedeného počtu bodů.

Pokud je zároveň se správnými odpověďmi uvedeno jméno nevinného, pak se za každého nevinného odečítají 4 body.
Formulář №3
Podezřelí