Soudní expertiza
Vlastní expertiza: Otisky prstů
Na těle oběti byl nalezen otisk prstů, který odpovídá otisku na skleněné láhvi nalezené v kanceláři. Odhalte s jistotou vraha pomocí experimentu, který se používá při profesionálním zajišťování důkazů. Pomoci by Vám mohl i fakt, že tvary otisku prstů podezřelých jsou typologicky různé.
1
Pomůcky
Potřebujete magnet, Petriho misku s železným prachem, skleněnou lahev z místa zločinu, bílý papír jako podložka, lupa a izolepa.
2
Postup
Ponořte magnet do prášku, aby vznikl na jeho konci "prachový štětec". Štětcem jezděte po místě, kde se nachází otisk prstu. Pozor, nedotykejte se lahve magnetem, ale pouze štětinami z železného prachu!
3
Pozorování
Otisk prstu se objeví ve tvaru papilárních linií v barvě prášku. Prášek přilnul k povrchu stopy díky přitažlivým silám způsobeným složkami otisku prstu (voda, tuky, atd.).
4
Porovnání
Pomocí lupy pečlivě zkontrolujte otisk prstu a najděte podobný otisk prstu na přiloženém dokumentu vyšetření podezřelých. Pro lepší viditelnost můžete otisk přelepit lepící páskou, následně odlepit ze sklenice a nalepte na bílý papír.

Systém počítání bodů
3. kolo: Správné uvedení jména pachatele (jmen pachatelů) – 10 bodů + od 1 do 5 bodů za odůvodnění.

*Je-li správná odpověď 2 a více spolupachatelů, musí být uvedeni oba (všichni) pachatelé. Pokud nebyli uvedeni všichni pachatelé, získá tým pouze příslušný podíl z uvedeného počtu bodů.

Pokud je zároveň se správnými odpověďmi uvedeno jméno nevinného, pak se za každého nevinného odečítají 4 body.
Formulář
Kolo №
Tým
Podezřelí
Důkaz