HAND MADE kolo:
Na základě pokynu moderátora tým musí postavit z poskytnutých materiálů konkrétní konstrukci. Po 10 minutách konstrukce musí prokázat svou vhodnost v akci. Nejlepší konstrukce podle pravidel kola získává nejvyšší body.

*toto jsou pouze příklady jednotlivých prohlídek. Závěrečná kola hry jsou vybírána pro každého klienta zvlášť.