Interaktivní kolo:
Tým ovládá postavu v počítačové hře hlasem. Čím hlasitěji budete zpívat – tím rychleji běží postava. Nejhlasitější a nejodvážnější tým zpravidla vykazuje nejlepší výsledek.

*toto jsou pouze příklady jednotlivých prohlídek. Závěrečná kola hry jsou vybírána pro každého klienta zvlášť.