WHAT IS THE DETECTIVE GAME?
Detective is a group detective game where each team is expected to unravel a tricky crime in 2 hours of game time. A video from the crim, interrogations of suspects and a group of forensic doctors will help you with that.

You do not need any special knowledge, only logic, intuition, deduction and a bit of luck.

ONLINE Detective
Result: Premium points are awarded to each team for the correctly stated name of the criminal and the accuracy of the determination of motives and evidence.
How the Detective Competition will go:
Round 3: we obtain the results of forensic doctors, take fingerprints from the evidence and summarize all the evidence and deliver the final verdict
The game consists of 3 rounds of 30 minutes.
Round 1: Teams watch the video from the crime scene, obtain files for all suspects and supplementary materials for this case. Players study all the circumstances of the case and make the first conclusions about the perpetrator
Before the game starts, players do a little warm-up for the assembled detectives.
Round 2: Teams listen to audio recordings of interrogations of suspects and witnesses. Participants get acquainted with the additionally discovered details and analyse the situation and draw a second conclusion about the perpetrator
Do you have any unanswered questions?
Contact us
Your delight is our aim! We love to hear from happy clients! After all, your happiness is our extra reward!
Event application
Please fill out the form below and we will contact you shortly
Program
Date of the Event
Your Name
Company Name
Your number
E-mail
Jak probíhá Mad Head Show Online?
Předem vás rozdělíme na týmy. Ve stanovený čas a den vás pozveme na online platformu, na které se bude hra konat. Na své obrazovce uvidíte během hry otázky i moderátora.

Pokud se jednotliví členové týmu nenachází v jedné místnosti mohou si navzájem volat prostřednictvím videohovoru s aplikacemi Zoom, Facebooku anebo jakkoli jinak, jak jim to bude vyhovovat.

Během herní přestávky vám ukážeme výsledky herních kol a zároveň vyzveme libovolného člena týmu, aby hrál další zábavnou hru, kterou budou sledovat ostatní hráči.

Tento formát firemního večírku nevyžaduje žádné zvláštní výdaje jako je stravování, pronájem prostor, DJ atd. A lze jej odehrát v krátkém čase. Navíc je tento online formát skvělý jako team building pro společnosti, jejichž kanceláře se nacházejí v různých zemích!